KONTAKT

Starački dom Vukovar Petri Skela 61
    Vukovar 32000
    Hrvatska

Uprava:   032 411 091

Soba za sestre:  032 411 041

Telefon staračkog doma Vukovar  099 573 56 40

E-mail: dommagnolija@gmail.com